تالار زبانشناس

فرق اشتراک معمولی و حرفه ای

سلام
می خواستم بدونم من به عنوان کسی که تازه می خواد از روش نرم افزار زبان شناس شروع کنه از کدام درس ها باید آغاز کنم

و طی یک دوره ی 3 ماهه (تقریبا تا اردیبهشت) چقدر می توان پیشرفت کرد
روزی یکساعت به طور میانگین و البته ثابت

و بحث بعدی باید از چه تکنیکی استفاده کنم(مقالات شما واقعا کامل و زیاد و البته مفصل اند اگر میشه یه مقاله با این شرایط معرفی نمایید متشکرم)

در اصل فرق اشتراک معمولی و حرفه ای در چیست؟(چه چیزایی اشتراک حرفه ای داره که معمولی نداره!!)

با این توصیف باید کدام اشتراک را تهیه کنیم؟

ببخشید سوالاتم زیاد شد:slightly_smiling_face:

2 Likes

اشتراک حرفه ای یسری دوره های مهمی توش هست که در معمولی باز نیست.

2 Likes