معنی asچی میشه کمکم کنید😭😭

معنی asچی میشه کمکم کنید😭😭
0.0 0

#1

All the other animals wached as the two swans flew away …

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

سلام… as بسته به جمله معانی زیادی میتونه داشته باشه… اما معمولا معنی مانند،به عنوان،طبق و… داره… موفق باشید


#3

کلماتی چون as معمولا حروف ربط هستند و پیشنهاد میکنم در جملات مختلف سعی کنید کاربرد و معانیشون رو درک کنید نه اینکه در یک جمله به معنی آن بسنده کنید که در همه شرایط این معنی صادق هست. پس صبور باشید به این قواعد زبان و گام به گام پیش برید. در کل میتونم این پیشنهاد کنم حروف اضافه، افعال ترکیبی از مواردی نیستند که باید یکبار معنی آنها رو حفظ کرد باید سعی کنید در جملات مختلف ببینید ، دقیق بشوید و خودتون درک کنید در هر حالت چه معنی میتونه داشته باشه.