چجوری دوباره لغات ابی کنم

چجوری دوباره لغات ابی کنم
0.0 0

#1

پایین صفحه نوشته بود لغات ابی رامیدانم اشتباهی دستم خود همه سفید شد در صورتی که هنوز داستان نخوندم چیکار کنم به حالت اول برگرده

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

دیگه به حالت اول برنمیگرده. شما بایستی داستان رو بخونین و لغاتی که بلد نیستین رو هایلایت زرد کنین.