تالار زبانشناس

چجوری دوباره لغات ابی کنم

دیگه به حالت اول برنمیگرده. شما بایستی داستان رو بخونین و لغاتی که بلد نیستین رو هایلایت زرد کنین.

1 Likes