تالار زبانشناس

معنی get در جملات زیر

معنی get در جملات زیر چیست?ترجمه من صحیح است?

You’ve got an iPod, you’ve got your earphones in, listen to the lessons while you go for a walk.

شما یک آیپد برداشته اید، هندزفریتان را داخل قرار داده اید. زمانی که پیاده روی می کنید به دروس گوش کنید.
در جمله بالا به جای get ابتدایی از take هم میتوان استفاده کرد?

So for example, this introduction has got three part.

به طور مثال این مقدمه سه بخش دارد.
میتوانست بگوید?

So for example, this introduction has three part.

در جمله زیر معنی get چیست?

I will put on some great, exciting music that I love, jump around, act like a crazy person, and get myself feeling energetic and happy. Do that first before you listen.

و در نهایت جمله زیر

Again, first you’re going to get into a peak state. You’re going to get excited.

دوباره شما قصد دارید در بهترین حالت باشید. شما قصد دارید هیجان زده باشید.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

کلمه get معانی بسیار زیادی داره. مثلا مثل کلمه ی “خوردن” ما (زمین خوردن، شکست خوردن و …) بنابراین سعی بفرمایین با تکرار این معانی رو بفهمین. من خودم هیچوقت معنیهاشو حفظ نکردم اما مفهومشو درک میکنم.

اینجا بیشتر به این میخوره که “شما یک آیپد دارید، …”

بله . به طور کلی have got = have هست. تنها تفاوتشون اینه که have got خودمونی تر هست.

یعنی become energetic

دوباره، شما قصد دارید که در بهترین حالت خود قرار بگیرید. شما قصد دارید که هیجان زده بشوید.

6 Likes