تالار زبانشناس

مفهوم متن زیر

My all-time favorite PowerPoint slide is this ‘Reward excellent failures, punish mediocre successes.’ These tumultuous times beg for bold initiatives. While thoughtless recklessness is not to be applauded, the word reckless must be examined carefully.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «رهبران بزرگ، اشتباهات بزرگ»)

اسلاید پاورپوینت محبوب من در همه زمانها این هست که: شکستهای ممتاز خودت رو پاداش بده، و موفقیتهای معمولی رو مجازات.

این زمانهای آشفتگی برای خلاقیتهای برجسته درخواست میشود. در حالیکه بی دقتیهای بیفکرانه مورد تحسین نیست و لغت بی دقتی باید به طور دقیقتر تخمین زده شود.

این ترجمه متن هست. اما درک من از متن این هست که شکست گاهی از موفقیت بهتر است وقتی باعث پیشرفت بشه.
و بی دقتی قابل پذیرش هست اما بی فکری و بی دقتی که از روی بی فکری باشه خیر.

3 Likes