من و مشکلات عدیده با سیندرالا

من و مشکلات عدیده با سیندرالا
0

#1

سلام دوستان من یکسری از چیز ها را در درس سیندرالا متوجه نمی شم

1.throw a fancy ball
2.you will have way too much work
3. off in the distace
4.you deserve to go most of all
5.sure enough
6.headed quikly to the palace
7.all of the sudden the clock struck eleven and three quarters
8.the mean and the bossy step sisters had cinderellahelping them to look their best for the prince’s men
9.but no matter how they tried to squeeze and push the slipper didi not fit


#2

این جملاتی که فرمودین در ترجمه داستان وجود ندارن؟


#3

چرا ولی کاملا مشخصه که با متن داستان همخوانی ندارند در واقع احساس می کنم ترجمه درست و تحت لفظی نیست


#4

کلمه ball به معنی رقص هست پس این جمله به معنی مهمانی رقص میشه

عبارت too much که مشخصه یعنی خیلی زیاد. وقتی way پشت سر همچین عباراتی میاد برای تاکید بیشتره. پس مثلا اینجا میشه خیلی خیلی زیاد

تو از همه بیشتر لایق رفتنی

یعنی as expected یعنی همانطور که انتظار میرفت

عبارت head into به معنی سمت چیزی رفتن هست

یعنی ناگهان


#5

اقای ناصری واقعا ممنون نمی دونم چه طوری تشکر کنم به قول ایتالیایی ها
grazzie