معنی دقیق این جمله از درس

معنی دقیق این جمله از درس
0.0 0

#1

It’s sad to think that skin color even played a role in the woman history chose as the face of the civil rights movement - a movement to end racial inequality.


#2

این غم انگیز است که فکر کرد که رنگ پوست حتی در انتخاب تاریخی زن به عنوان یک جنبه از جنبش حقوق مدنی، نقش ایفا میکند. یک جنبش تا به نابرابری نژادی پایان دهد.

امیدوارم درست باشه


#3

ممنون عزیزم اینطوری بلدم ولی درک بهتری از معنی میخوام


#4

خواهش میکنم. قطعا برای اینکه بنده و یا سایر دوستان هم درک بهتر از جمله پیدا کنند نیاز به متن بیشتر هست. و این جمله فقط قابل ترجمه هست نه تفسیر. البته این نظر شخصی بنده هست.
موفق باشید