تالار زبانشناس

معنی manifest

Yet this level brings miracles and the manifestations that we want.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «عامل کشش»)

1 Likes

معنی فارسی نزدیکش فکر کنم میشه تجلی

1 Likes