تالار زبانشناس

سوال در رابطه با lying

lying به معنی دروغ چه نقشی در این جمله دارد معنی جمله در ترجمه فارسی متفاوت است

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

1 Likes

lay = put something somewhere
قرار دادن چیزی در جایی، بنا نهادن و یکی از مترادفهای آن put downهست و در حالت ingبه صورت laying هست گذشته آن هم laid هست و اکثرا با lie که یکی از معانی آن دراز کشیدن هست و حالت ing دار آن به صورتlying هست و گذشته آن lay هست، اشتباه گرفته میشه.
معنای دیگر lie دروغ هست.
(lay ( laying, laid, laid
(lie (lying,lay,lain

6 Likes