تالار زبانشناس

فعل جمله برای nothing

با سلام
در جمله زیر فعل جمله (like)با s و برای سوم شخص نباید باشد?
Nothing like the schools you went to before.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

1 Likes

این جمله یعنی :
هیچ شباهتی به مدرسه هایی که تو قبلا رفته ای ندارد
اگه باشه:
اگه بجای nothing باشه no one اونوقت می شه s گذاشت که معنی ش میشه:
هیچ کس مدرسه هایی را که تو قبلا رفته ای دوست ندارد

1 Likes

خوب ساختار جمله به چه صورت است? nothing فاعل است، like فعل است. درست است?اگر nothing فاعل است. Like هم به معنای شبیه بودن فعل برای nothing میباشد که باید s بگیرد.
درست نیست?

2 Likes

نه nothing فاعل نیست، به معنای هیچ هست. nothing likeیعنی به هیچ وجه شبیه نیست. در واقع بوده it is nothing like که it is حذف شده.

2 Likes

صحبت شما در مورد مفرد و جمع بودن، s سوم شخص گرفتن یا نگرفتن درست هست. در مورد ضمایر مبهم از قبیل nobody, no one, any body,… قاعده گرامری در مورد فعل این هست که به صورت سوم شخص در نظر گرفته بشه. اما این قاعده گاها در مکالمات رسمی و غیر رسمی سلیقه ای هست. و nothing هم فاعل هست.

2 Likes

از پاسخ دوستان ممنونم…

2 Likes