If you get enough

If you get enough
0

#1

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)


#2

اگر شما به اندازه کافی …

مثلا

if you get enough sleep

یعنی اگر به اندازه کافی بخوابی …


#3

معنی کافی بودن میده‌
If you get enough money
یعنی اگه به اندازه کافی پول به دست آوردی