تالار زبانشناس

Pussycatمعنی

pussycatیعنی چی؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

قبلا جواب داده شده

3 Likes

Pussycat بسته به متن معنی های مختلفی داره اینجا گفته مثل یک گربه ملوس نرم گرم نرمه

2 Likes