تالار زبانشناس

مهارت ترجمه

برای تقویت مهارت ترجمم باید چیکار کنم؟

برای تقویت مهارت ترجمه مهمترین پیشنهادی که میتونم به شما بکنم اینه که تا جایی که میتونین کتاب بخونین.

4 Likes