تالار زبانشناس

معنی throwing up

when you are sick, your 're probably throwing up or dizzy

در جمله بالا معنی فعل throwing upچیست؟
آیا به معنی افتادن هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sick by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

خیر

به معنای حالت تهوع و بالا آوردن (استفراغ) است.

2 Likes