تالار زبانشناس

مامان دخترم هستم

@nila1392
با مليتا كار دارم، چه جور خصوصي كنم

3 Likes

سلووووم:blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush:

2 Likes

@Sheklak سلام عزيزم
مثلا ميخواستم خصوصي بحرفم بلد نبودم😀. البته ياد مرفتم بعدش.

2 Likes

آهای
خصوصی نیستید
پی اتنشن

2 Likes

نرگسو جان این برا دو ماه قبله، بعد خصوصی کردمش
مرسی

3 Likes