تالار زبانشناس

معنی asچیست

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.
اینجا از به معنی (به)هست؟کلا asدر چه مواردی به کار میره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

دوست عزیز یکی از کاربردهای حرف ربط asوقتیه که دو عمل به طور همزمان انجام بشه.دراینجا هم چون شنای قوها و تماشای دیگران همزمان اتفاق میفته ازas استفاده شده.

7 Likes