تالار زبانشناس

You've had too many close shaves already

what does this mean?

======================
این تاپیک مربوط به درس «آینه ی نفاق انگیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان‌های هری پاتر»، فصل «هری پاتر و سنگ جادو»)

1 Likes

عبارت close shave یعنی خطری که از بیخ گوش رد شده.
پس منظور جمله اینه تا الان چندین بار خطر از بیخ گوشت رد شده.

1 Likes