تالار زبانشناس

سوال در رابطه با استفاده از لایتنر زبانشناس

چه تعداد،لغت تو لایتنر جا میشه ،یعنی لغتهای جدید ک وارد،لایتنر میکنیم قبلیا پاک میشن ؟ تو دوره خیلی از کلمه هایی ک تو لایتنر وارد کردم نیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

به هر تعداد لغت بخواین جا میشه. اما توجه کنین که در متد لایتنر با توجه به جوابهایی که میدین (میدانم و نمیدانم) لغت ها زمانبندی میشن و در زمان مناسب نشون داده میشن. بنابراین همیشه به همه ی لغات دسترسی ندارین.

3 Likes