تالار زبانشناس

چه زمانی افعال دوقسمتی مثل cut off با فاصله میاد؟ مثل نمونه متن که قرار میدم

could you “cut off” your own arm?
what choices did Aron have? He could die or he could “cut his arm off”

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه فعالانه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

در این تاپیک توضیح دادم.

3 Likes