تالار زبانشناس

خیلی تند میگه

اگر دوره‌ی آهسته تر میخواین ، دوره ی داستان واقعی رو اضافه کنین.

2 Likes