تالار زبانشناس

لاینتر زبانشناس

سلام

میگم
یعنی واقعا هیییییییییییچ راهی وجود نداره من به همه لغات لاینترم یک جا دسترسی پیدا کنم؟؟؟

باورکنید من لغت دارم از درس ۱ قدرت که با اینکه تو ذهنم ثبت شده و حتی تو مکالمه هام ب کارش میبرم بازم واسش “نمیدانم” رو میزنم
اصن پیر شده تو جعبه لاینترم
چون میترسم بزنم " میدانم " دیگه بره نبینمش
اونوقت باید بگردم بین درسا ببینم کجاس ! :expressionless:

کاش میشد یجوری باشه
که لغاتی که میدونیم هم تو پله آخر جعبه واسمون نگه داره
نه که رهاش کنه بره ب امون خدا :neutral_face:
و اینکه کاش میشد به همه لغات لاینتر هروقت خواستیم دسترسی داشته باشیم :expressionless:

نکنه تو آپدیت جدیده
همچین امکاناتی اومده و من نمیدونم؟؟ اومده آیا؟ :neutral_face::expressionless:

8 Likes

تو برنامه هامون هست در آپدیت های بعدی این امکان رو بذاریم. ولی معلوم نیست کدوم آپدیت :sweat_smile:

cc: @golmirzaei

4 Likes

آها چه خوب
ممنونم
کاش در آینده ای ن چندان دور باشه :smiley:

2 Likes