تالار زبانشناس

معنی این جمله چی میشه لطفا

they write acceptably well because they can’t help it.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»)

1 Likes

آنها به طرز قابل قبولی خوب مینویسند چرا که کاریش نمیتوانند بکنند (یعنی نمیتونن بد بنویسن)

2 Likes