تالار زبانشناس

Either توضیحاتی در مورد either and neither

سلام لطفا توضیحاتی راجع به این کلمه و قواعدی که در این رابطه هست بنویسید

======================
این تاپیک مربوط به درس «جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»)

1 Likes

سلام
برای پرهیزازتکراردردوجمله ی منفی که وضعیت یکسانی داشته باشند،ازeither وneither استفاده می کنیم.باین صورت که either بعدازفعلهای کمکی منفی مثل doesn’t,didn’t,hasn’t,hadn’t وwon’tو…وneither قبل از فعلهای کمکی مثبت به کارمی رود.چندتامثال:
Ali doesn’t drive and his wife doesn’t drive.
علی رانندگی نمی کندوهمسرش رانندگی نمی کند
Ali doesn’t drive and his wife doesn’t either.
علی رانندگی نمی کندوهمسرش هم همینطور.
Ali doesn’t drive and neither does his wife
Mina didn’t like the movie and her mother didn’t like the movie. مینافیلم رودوست نداشت ومادرش فیلم رودوست نداشت
Mina didn’t like the movie and her mother didn’t either.
Mina didn’t like the movie and neither did her mother. مینافیلم رودوست نداشت ومادرش هم همینطور.
Maryam hasn’t ever been in U.S. and I haven’t ever been in U.S.
مریم هرگزآمریکا نبوده است ومن هرگزآمریکا نبوده ام
Maryam hasn’t ever been in U.S. and I haven’t either.
Maryam hasn’t ever been in U.S. and neither have I.
مریم آمریکا نبوده است ومن هم همینطور.
برای همه ی زمانها به همین صورت میتوانیم بکارببریم.
امیدوارم براتون قابل استفاده ومفیدباشه. موفق باشید.

15 Likes

خیلی عالی و مفید بود منم خیلی مشکل داشتم.

. We don’t laugh or play music or fly kites in cemeteries either.
طبق توظیحات دوستمون الان اخر جمله باید یه فعل کمکی منفی بیاد
اصلا اون either نیاد جمله چه مشکلی پیدا پیکنه
گفته ما یسری کارارا رو نمیکنیم

1 Likes

میتونه نیاد به نوعی به خاطر or حذف به قرینه می شود و وجود آن بیانگر معنای همچنین هست

1 Likes