بلد نبودن لغات

بلد نبودن لغات
0

#1

خوب الان معنیه لغاتی که نمیدونیم رو نشونمون نمیده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

از دیکشنری یا ترجمه فارسی داستان استفاده بفرمایید.