در رابطه با دسته بندی کمک

من اول از خداوند یک تا و دوم به دست یاری خودش از بندیه خدا اجزانه درخواست رهنمای میکنم و سپاس گزارم

با سلام من میخواهم در تافل شرکت کنم اما سطح مبتدی دارم چه روش و چه منابعی رو پیشنهاد میکنید؟