در رابطه با دسته بندی کمک

در رابطه با دسته بندی کمک
0

#1

در دسته بندی “کمک” شما میتوانید هرگونه مشکلی که دارید را با دیگران در میان بگذارید و از آنها کمک بخواهید. توجه بفرمایید که سوال خود را دقیق و با جزئیات کافی بیان کنید تا دیگران بهتر و دقیقتر به شما کمک کنند. در گفتگوها مشارکت داشته باشید تا محیط فعالی برای رفع مشکل زبان‌آموزان تشکیل شود.


#2

چطور میتونم به لیست لغات ذخیره شده دسترسی پیدا کنم؟