تالار زبانشناس

Up toمعنی در این جمله

the lifeguard had already finished work, so it was up to Dereke
up to???

======================
این تاپیک مربوط به درس «امیدت را از دست نده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «امیدت را از دست نده»)

3 Likes

یعنی به (تصمیم) درک بستگی داشت

3 Likes