تالار زبانشناس

چالش شدت سال 97 « مکالمه »

@Hengam1

Let's talk( successful) - #13 by Hengam1

5 Likes

سلام دوستان عزیز،
2/10
تا آخر ماه اردیبهشت

6 Likes

هدف ماه 4/5
تا پایان شهریور 4/30

4 Likes

مرسی عزیزم
4/4
هر دو هفته 1 لتس تاک

2 Likes

هدف ماه 5/5

هدف کلی 5/240

6 Likes

3/30 هدف : تا آخر خرداد ماه

عاقا من نمیدونستم داستان و صوتشم حساب میشه :neutral_face::joy:

9 Likes

آره میشه. چون خب زمان زیادی میگیره و تقریباً یه قالبن :sweat_smile:

3 Likes

هدف ماه فروردین 3/4
هدف کل 3/34
از ماه فروردین 1دونه موند. ان شا الله ماه اردیبهشت جبران میکنم. :wink:

8 Likes

هدف نهایی 4/34

6 Likes

هدف ماه 5/5
هدف تا پایان شهریور 5/30

4 Likes

هدف ماه 1/20
هدف کلی 6/240

5 Likes

ماشالا چه فعالیت تو این چالش پرباره انشاءالله با انرژی تا اخر سال ادامه داشته باشه :tulip::clap::clap::clap:

1 Likes

هدف ماه : 1/16
هدف کلی تا آخر خرداد ماه : 4/30

6 Likes

هدف ماه : 2/16
هدف کلی تا آخر خرداد ماه : 5/30

5 Likes

هدف ماه 1/5
هدف تا پایان شهریور 6/30

4 Likes

هدف ماه 2/16
هدف کل 5/34

7 Likes

هدف ماه: 3/16
هدف کلی (تا آخرخرداد ماه) : 6/30

6 Likes

هدف ماه 2/20

هدف کلی 7/240

5 Likes

هدف ماه 3/20
هدف کلی 8/240

چیزی نمونده تو میتونی کامبیز :joy::joy::joy:

6 Likes
5 Likes