چالش شدت سال 97 « مکالمه »

چالش
چالش شدت سال 97 « مکالمه »
0

#64

@Hengam1

Let's talk( successful)


#65


سلام دوستان عزیز،
2/10
تا آخر ماه اردیبهشت


#66


هدف ماه 4/5
تا پایان شهریور 4/30


#67

مرسی عزیزم
4/4
هر دو هفته 1 لتس تاک


#68

هدف ماه 5/5

هدف کلی 5/240


#69

3/30 هدف : تا آخر خرداد ماه

عاقا من نمیدونستم داستان و صوتشم حساب میشه :neutral_face::joy:


#70

آره میشه. چون خب زمان زیادی میگیره و تقریباً یه قالبن :sweat_smile:


Let's talk about self confiedence
#71


هدف ماه فروردین 3/4
هدف کل 3/34
از ماه فروردین 1دونه موند. ان شا الله ماه اردیبهشت جبران میکنم. :wink:


#72


هدف نهایی 4/34


#73


هدف ماه 5/5
هدف تا پایان شهریور 5/30


#74

هدف ماه 1/20
هدف کلی 6/240


#75

ماشالا چه فعالیت تو این چالش پرباره انشاءالله با انرژی تا اخر سال ادامه داشته باشه :tulip::clap::clap::clap:


#76

هدف ماه : 1/16
هدف کلی تا آخر خرداد ماه : 4/30


#77

هدف ماه : 2/16
هدف کلی تا آخر خرداد ماه : 5/30


#78


هدف ماه 1/5
هدف تا پایان شهریور 6/30


#79


هدف ماه 2/16
هدف کل 5/34


#80

هدف ماه: 3/16
هدف کلی (تا آخرخرداد ماه) : 6/30


#81

هدف ماه 2/20

هدف کلی 7/240


#83

هدف ماه 3/20
هدف کلی 8/240

چیزی نمونده تو میتونی کامبیز :joy::joy::joy:


#84