تالار زبانشناس

معنی عبارت ذیل

so my eye turned purple

======================
این تاپیک مربوط به درس «I Like Sports by Danny» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

بنابراین چشمهایم بنفش شدند

این که چرا چشمش بنفش شده بستگی به متن درس داره که از عنوان درس میشه حدس زد به چیزی خورده.

4 Likes