تالار زبانشناس

تند صحبت کردن قصه گو

این مشکل برای کسانی که تازه شروع کردن وجود داره و با تمرین و تکرار در چند هفته حل میشه.

درضمن در آپدیت بعدی انشالا ویژگی کند کردن سرعت رو هم میذاریم.

3 Likes