تند صحبت کردن قصه گو

تند صحبت کردن قصه گو
0

#1

واقعاً خیلی تند و غلیظ صحبت میکنند

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

این مشکل برای کسانی که تازه شروع کردن وجود داره و با تمرین و تکرار در چند هفته حل میشه.

درضمن در آپدیت بعدی انشالا ویژگی کند کردن سرعت رو هم میذاریم.