تالار زبانشناس

ایا to جا افتاده است؟

سلام ایا نباید جمله
he rode home
بصورت زیر باشه؟
he rode to home

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت ب» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «دخترک زیرک»)

1 Likes

خیر چیزی جا نیفتاده. جمله صحیح هست.

1 Likes