تالار زبانشناس

چاپ متن انگلیسی و ترجمه

سلام آیا روشی است بتوانیم متن ها راچاپ گرفت وفقط ازطريق نرم گوش داد.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام
شما بخش‌هایی از متن را گوگل کن، تا متنشون را پیدا کنی

1 Likes