تالار زبانشناس

توضیح قواعد وگرامر

باسلام درپايان هردرس مختصر ی ازگرامر آن درس ذکر شود

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

انشالا در آپدیت های بعدی

1 Likes