تالار زبانشناس

کلمه دانمارک چرا درمتن ترجمه آمده

روزی از روزها پدر هملت که پادشاه دانمارک بود ناگهان می‌میرد و هملت خیلی ناراحت می‌شودOne day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

به صورت اضافی آمده. در آینده نزدیک به کاربر ها اجازه میدیم بتونن ترجمه رو تصحیح کنن.

2 Likes

ترجماكجاآوردين؟نميتوانمم بنويسم كيبورد روي نوشته

2 Likes