تالار زبانشناس

معنی کلمه as در جمله

as important mor important

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

2 Likes

یعنی همانقدر یا بیشتر مهم هست

1 Likes

خب چرا باید از بیاد
نیازی نبود البته من نمی فهمم

What that means is that things like your emotions, things like your peer group, the community that you belong to, your feelings about English are as important or more important than the methods you’re using to learn English.

1 Likes

سلام
به نظر میرسد که جمله اصلی as important as بوده که در محاوره as دوم حذف شده که اشکالی هم نداره .

2 Likes

شاید معنی کنم متوجه بشی

میگه چیزهایی مثل احساسات و… به همان اندازه و یا بیش تر از متدهایی که برای یادگیری… استفاده می‌کنی مهم هستند.

1 Likes

حاجی ممنون از پیامت گذاشتم بقیه استفاده کنن
:point_down::point_down::point_down::point_down::point_down::point_down::point_down::point_down::point_down::point_down:
سلام دوست عزیز

بذار مثال بزنم:
اول برای as important as

attitude is as important as knowledge in a test situation

این یعنی: دقت به اندازه دانش در امتحان مهمه

یعنی توی امتحان هم باید درس خونده باشی knowledge خوبی داشته باشی هم بی دقتی نکنی

و اما more important than

Health is More Important than Money

یعنی:‌سلامتی مهم تر از پوله

حالا توی سوالی که پرسیدی این دوتا را ترکیب کرده شده as important or more important

و میتونی تحت الفظی اینطور ترجمه کنی که اگر اهمیت فلان چیز از بهمان چیز بیش‌تر نباشه کمتر نیست

5 Likes

در اینجا یعنی همانقدر. یعنی همانقدر مهمه یا بیشتر مهمه

1 Likes