تالار زبانشناس

این قسمت خیلی گیج کنندس برای من.میخوام بدونم کسی متوجه ترجمه این قسمت شده؟

How could we explain the almost universal refusal on the part of the rulers of the rich societies to work towards the humanization of work, soul destroying, meaningless, mechanical, monotonous, moronic work that is an insult to human nature.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی»)

1 Likes

اینها تیکه های کتاب هایی هستن که سختن و بعدش ای جی توضیح میده

اینجا بخوام ساده بگم میگه

چگونه میتوانیم امتناع قانونگذاران کشورهای غنی برای انسانی کردن کاری که در حال حاضر مخرب روح، بی معنی، ماشینی، یکنواخت، دیوانه کننده و توهین به طبیعت انسان است را توجیه کنیم.

7 Likes

ممنونم از شما.من متوجه میشدم که داره یه سری از صفات کارهای امروزی و امتناع دولتمردان از انسانی شدن کارها رو میگه ولی متاسفانه تا معنی رو متوجه نشم نمیتونمبا درس ارتباط برقرار کنم.

1 Likes