تالار زبانشناس

مفهوم لغت در متن

معتی لغت scumbag در متن چیە؟ متوجە تشدم

======================
این تاپیک مربوط به درس «چهارده راز برای تحصیلاتی عالی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «پادکست آقای ای جی»، فصل «سری جدید»)

1 Likes

کلمه scumbag رو برای شخص ناشایست استفاده میکنن.

1 Likes