تالار زبانشناس

جمله مجهول؟

این جمله چرا بصورت مجهول بیان شده؟ چرا نگفته will finshe با توجه به اینکه فاعل در جمله هست
We will be finished paying off the business in two years.

======================
این تاپیک مربوط به درس «مانع پیشرفت - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «مانع پیشرفت»)

1 Likes

من یخورده معلوم مجهول فارسیم هم حتی ضعیفه. اما اینجا فکر میکنم finished به صورت صفت adjective اومده.

1 Likes

فکر میکنم به خاطر اینکه چیزی که اتمام پیدا میکنه اقساط هست که مجهوله.
ما (اقساط) کسب‌وکار را طی ۲سال آینده تمام خواهیم کرد

1 Likes