توضیحاتی در رابطه با مشکل ورود به تالار از دیشب ساعت ۳‍‍ نصف شب

نوش جان
اصصصن دلم عاب نیوفتاد :cry:
هیییچم دوس ندارم
هیییییچم صحنه ش دلخراش نبود :sob:

فقط یه سوال
شما تمشکو با قاشق میخورید؟؟؟؟ :expressionless:

5 پسندیده

مناسبت به این مهمیو با کیک که نمیشه سرتهشو هم آورد اصن من خودم شام میدم :joy:
مبارکه :joy::sunglasses: @a.bayani

4 پسندیده

هست اما ساعت 10، پرتغال مراکش هم 4 و نیمه

1 پسندیده

گفتم برای دوستان دیگه شفاف سازی شه :relaxed:

2 پسندیده

به نظرت عکس پروفایلمو عوض کنم ایا؟ :joy::stuck_out_tongue_winking_eye::crazy_face:

5 پسندیده

مژده جون استاد دستش کثیف میشه وقت نداره بشوره، مثل ما نیست که با دست میریم توش :joy::joy::joy:

2 پسندیده

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

عکس کیو میخوای بزاری ایا :smirk:

5 پسندیده

:joy::joy: حالا جلو ملت بزار کلاس بیایم
با چنگال میزنیم

3 پسندیده

مگه شما با دست میرید توش؟؟ :neutral_face::expressionless::neutral_face::expressionless:
پس همون قاشق بهتره :joy::joy:

1 پسندیده

خوبه نگفتم با پا :joy::joy::joy:
آقا اصلن ما با ربات تمشک میخوریم دهنمون رو باز میکنیم جناب ربات تمشک رو میزاره داخل دهنمون :joy::joy::joy:
حله نسیم جون؟؟:joy::joy::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

2 پسندیده

خداروشکر خدا مراد شکممو زود داد دستت درد نکنه نسیم جان :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::sweat_smile:

3 پسندیده

فعلا که اقاکامبیز داره میزنه رویاپردازی چرا میکنین :joy:

3 پسندیده

[quote=“maryam_9990, post:27, topic:14983”]
عکس کیو میخوای بزاری ایا :smirk:

:smirk::smirk: همون

5 پسندیده

تمشکا خورده شد آقا کامبیز تشریف آوردن :blush::blush::joy::joy:

1 پسندیده

عه همون صداش میکنین بین خودتون
به همون جان سلام برسون اراتمندیم :joy::raised_back_of_hand:

4 پسندیده

:joy::joy::joy::joy:

آره دیگه البته اسکمو هم میزنیم :grin::grin::grin:

5 پسندیده

عههه؟؟
شما هم میزنین؟؟
چی هست حالا؟ :neutral_face::expressionless:

1 پسندیده

اسکمو تمشک :grin::grin:

9 پسندیده

صنعتیش تو یخچالمون هست پس دل من یکی که آب نیوفتاد :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 پسندیده

اییییی خدااااااااا تو این یه مرد ازتون نمیگذرم سر ظهر تو گرما گذاشتن این چیزا حقه ؟:disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::tired_face::no_mouth::no_mouth::no_mouth:

2 پسندیده