پیام زبانشناس

همونا میتونه مسیر یادگیری زبانتون رو روشن کنه و یجورایی کافیه

بقیه راهنمایی ها رو میتونید با سوال پرسیدن در اینجا بگیرید

1 پسندیده

پیام چی مگه میومده که خوب بوده ؟

1 پسندیده

تو اون قسمت که علامت پاکت داره
پایین صفحه ی اصلی
دومی از راست

1 پسندیده

ممکنه منظورشون پیامهای ایمیلی هم باشه.

در کل این پیامها خورد خورد برای کاربر فرستاده میشه . بنابراین کمی صبر کنید تا بعدی ها هم بیاد. :blush:

2 پسندیده

واسه من که اصلا پیامی تو برنامه نیومده

1 پسندیده