The goose cried out and the giant spotted Jack!

The goose cried out and the giant spotted Jack!
0

#1

چرا به جای spot مثلا از find استفاده نشده.چه مواقعی این فعل استفاده میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

فکر کنم اگر معنی این کلمه رو در دیکشنری کمبریج داخل نرم افزار ببینین به خوبی توضیح داده که spot در حالت فعل یکی از معانیش به معنای پیدا کردن چیزی یا شخصی میشه:

spot: to see or notice someone or something, usually because you are looking hard