تالار زبانشناس

حرف اضافه by

چرا بعد از put in the hole حرف اضافه یby) tree) می آید؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «تکه‌ی طلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

یکی از معانی by کنار هست. کنار درخت

5 Likes