تالار زبانشناس

خواهشا معنی هر داستانو زیر داستان بنویسید بهتره

سلام دوست عزیز
ببینید اگه ترجمه زیر متن نوشته بشه اگه جمله ای رو زبان آموز متوجه نشه تلاش نمیکنه خودش با توجه به کلیت جمله ترجمه رو پیدا کنه و یک راست میره روی ترجمه و یادگیری مثبت نخواهد بود.

4 Likes