تالار زبانشناس

برای معانی مختلف یک کلمه چیکار میکنید؟چطور تشخیص میدید یک معنی کجا استفاده میشه و کجا نه؟

سلام, به نظر من اصلا خودت رو درگیر تعدد معانی لغات نکن, به مرور یاد میگیری و تو ذهنت حک میشه, من اینجوری بهتر عمل کردم و خودم رو درگیر معانیه متفاوت یک کلمه نمیکنم. و نحوه تشخیص هم به جمله هست از توی متن و جمله میشه فهمید که این معنی به کلمه میخوره یا نه.

4 Likes