تالار زبانشناس

How did you make it up

معنیش چی میشه در توضیح دادنش گفته because joe left washington

==================
این تاپیک مربوط به درس« واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « سفر به واشنگتن »

1 Likes

It means “جبران کردن”

1 Likes

اصطلاح make it یعنی be able to be there قادر بودن به اینکه در جایی حضور داشته باشی
Up اشاره به شمال داره، موقعیت شمال دقیقتر در بخش واژگان توضیح داده شده
توصیه میکنم دوره واقعی برای درک بهتر مکالمه حتما روی بخش واژگان متمرکز بشید، خط به خط، اصطلاح به اصطلاح، لغت به لغت توسط خانم کریستین دادز توضیح داده شده است.

اینکه چرا گفته because joe left washington بخاطر توضیح up هست که واشنگتن در شمال کالیفرنیا قرار داره و joe از کالیفرنیا به واشنگتن سفر کرده

3 Likes