تالار زبانشناس

توضیحات بشتر

درارتباط باما توضیحات بیشتر نوشتم درتنظیمات برنامه آن گزینه که برای شب تعبیر شده راندارند

======================
این تاپیک مربوط به درس «فلورانس نایتینگل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

شما بایستی اپلیکیشن خود را آپدیت بفرمایید.