تالار زبانشناس

نظر خواهی در مورد تغییر نام درس «شرایط پایا»

کلمه ی plateaus، جمع کلمه ی plateau است.
معنی گوگل:
a state of little or no change following a period of activity or progress

مثال ها:
“the peace process had reached a plateau”
“house prices have reached a plateau”

مترادف ها:
period of little change
quiescent period
levelling-off period

بنابراین پیشنهاد می کنم نام این درس به یکی از نام های زیر تغییر کند:
۱. دوران های تغییرات نامشهود
۲‌. دوران تغییرات نامشهود
۳. تغییرات نامشهود

پیشنهاد شما چیست؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « شرایط پایا »

1 Likes

هر دو پیشنهادی که دادین عالی هست.

شما میتونین مستقیما از طریق گزینه ی ادیتی که برای درسها گذاشتیم عنوان هر دو درس رو عوض کنین.

2 Likes