تالار زبانشناس

چرا گفته through the rope

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes
3 Likes