تالار زبانشناس

معنی consuming

معنی consumin در متن زیر چیست؟
All of these people have discovered a reason, a consuming, energizing, almost obsessive purpose that drives them to do, to grow and to be more

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت نامحدود»)

معنی انگلیسیش میشه completely filling one’s mind and attention یعنی یه چیزی که کاملا ذهن رو درگیر خودش میکنه.

3 Likes

ممنون بابت توضیح کامل و روشن